banenr

Gwregys atal

Gwregys atal

 • Cyfarwyddiadau cynnal a chadw ar gyfer gwregys atal

  Gwregys atal Mae wedi'i wneud o edafedd mân cotwm a gellir ei lanhau mewn cylch golchi poeth hyd at 95 ℃.Bydd tymheredd is a rhwyd ​​golchi yn ymestyn oes y cynnyrch.Cyfradd crebachu (crebachu) yw hyd at 8% heb olchi ymlaen llaw.Storiwch mewn lle sych wedi'i awyru.Glanedydd: heb fod yn gyrydol, heb gannydd.Mae Dr...
  Darllen mwy
 • Cyfarwyddiadau cynnyrch gwregys atal

  Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn berthnasol i gynhyrchion gwregysau atal yn unig.Gall defnydd amhriodol o'r cynnyrch arwain at anaf neu farwolaeth.Mae diogelwch cleifion yn dibynnu ar eich defnydd cywir o gynhyrchion gwregys atal.Defnyddio Gwregys Atal - Rhaid i'r claf ddefnyddio gwregys atal dim ond pan fo angen 1. Gofyniad...
  Darllen mwy
 • Safon ansawdd cynnyrch y gwregys atal

  Ansawdd cynnyrch y gwregys atal Rydym yn defnyddio deunyddiau crai o ansawdd uchel, proses ragorol, offer manwl, rheoli ansawdd parhaus, i sicrhau safonau diogelwch uchel.Gall y gwregys atal wrthsefyll tensiwn statig 4000N, a gall y pin di-staen wrthsefyll tensiwn statig 5000N ar ôl cael ei conn ...
  Darllen mwy
 • Gwybodaeth i gleifion ar gyfer gwregys atal

  ● Mae'n hanfodol, pan weithredir yr ataliad mecanyddol, bod y claf yn cael esboniad clir o'r rhesymau dros ddefnyddio ataliaeth a'r meini prawf ar gyfer ei dynnu.● Rhaid cyflwyno'r esboniad mewn termau y gall y claf eu deall a rhaid ei ailadrodd, os oes angen...
  Darllen mwy
 • Beth yw ataliaeth fecanyddol?

  Mae sawl math o ataliaeth, gan gynnwys ataliadau corfforol a mecanyddol.● Ataliad corfforol (â llaw): dal y claf neu ei atal rhag symud gan ddefnyddio grym corfforol.● Ataliad mecanyddol: defnyddio unrhyw fodd, dulliau, deunyddiau neu ddillad sy'n atal neu'n cyfyngu ar y gallu i wneud yn wirfoddol ...
  Darllen mwy
 • Beth yw'r arwyddion o wregys atal?

  ● Atal trais sydd ar fin digwydd gan y claf neu fel ymateb i drais uniongyrchol na ellir ei reoli, gydag anhwylderau meddwl sylfaenol, gyda risg difrifol i ddiogelwch y claf neu eraill.● Dim ond pan fydd mesurau eraill llai cyfyngol wedi bod yn aneffeithiol neu'n amhriodol, a lle...
  Darllen mwy
 • Beth yw gwregys atal?

  Mae gwregys atal yn ymyriad neu ddyfais benodol sy'n atal y claf rhag symud yn rhydd neu'n cyfyngu ar fynediad arferol i gorff y claf ei hun.Gall ataliaeth gorfforol gynnwys: ● gosod ataliad arddwrn, ffêr, neu ganol ● gosod dalen yn dynn iawn fel na all y claf symud ● cadw i mewn...
  Darllen mwy