banenr

Gosodwr yr Ystafell Weithredu

Gosodwr yr Ystafell Weithredu

 • Y rhesymau dros ddewis sbwng Ystafell Weithredu Positioner

  Awgrymir y dylai cleifion sydd â risg uchel o gael wlser pwyso neu gleifion sydd wedi datblygu wlser pwyso ei ddewis.Gall atal wlserau pwysau, lleihau amlder troi drosodd, ymestyn y troi dros amser, darparu cefnogaeth dda a hwyluso cludo cleifion.P...
  Darllen mwy
 • Gofalu am wlserau pwysau

  1. Yn ystod y tagfeydd a'r cyfnod cochlyd, mae'r croen lleol yn dod yn goch, wedi chwyddo, yn boeth, yn ddideimlad neu'n dendr oherwydd pwysau.Ar yr adeg hon, dylai'r claf orwedd ar y gwely clustog aer (a elwir hefyd yn Posiynwr Ystafell Weithredol) i gynyddu nifer y troadau a thylino, a neilltuo personél arbennig i ...
  Darllen mwy
 • Gwybodaeth sylfaenol am Leolydd yr Ystafell Weithredu

  Defnyddiau ac arddulliau Mae Positioner Ystafell Weithredol yn ddyfais feddygol a ddefnyddir yn yr ystafell weithredu a'i gosod ar y bwrdd llawdriniaeth, a all liniaru'r wlser pwysau (dolur gwely) a achosir gan amser llawdriniaeth hir cleifion yn effeithiol.Gellir defnyddio gwahanol leoliadau yn ôl gwahanol ...
  Darllen mwy
 • Atal wlserau pwysau

  Mae wlser pwyso, a elwir hefyd yn 'ddolur gwely', yn niwed i feinwe a necrosis a achosir gan gywasgiad hirdymor meinweoedd lleol, anhwylderau cylchrediad y gwaed, isgemia parhaus, hypocsia a diffyg maeth.Nid yw dolur gwely ei hun yn glefyd sylfaenol, yn bennaf mae'n gymhlethdod a achosir gan afiechyd sylfaenol arall...
  Darllen mwy
 • Cyflwyniad i ORP Ystafell Weithredu BDAC

  Nodweddion: Y pad safle llawfeddygol, mewn geiriau eraill, yw'r pad safle llawfeddygol wedi'i wneud o gel.Mae'r pad lleoli llawfeddygol yn offeryn ategol angenrheidiol yn ystafelloedd llawdriniaeth ysbytai mawr.Fe'i gosodir o dan gorff y claf i liniaru'r wlser pwysau (dolur gwely) a achosir gan ...
  Darllen mwy
 • Pam mae angen gosodwr arnom?

  Mae'n rhaid i gleifion gadw'n llonydd, boed wedi'u tawelu'n rhannol neu'n llwyr, yn yr un sefyllfa am oriau yn ystod llawdriniaeth.Oherwydd nodweddion corfforol a dwysedd, gall gosodwyr addasu i wyneb y corff a chaniatáu cefnogaeth gyfforddus i'r claf ar y bwrdd gweithredu.Y claf yn y llawdriniaeth...
  Darllen mwy